Stichting KeN

De ‘Uitdaging’ van Stichting KeN

Het doel van Stichting KeN (Kunsterf Norg) is het organiseren van kunst- en cultuuractiviteiten op de boerderij en het erf van Brinkstraat 1 te Norg door exposities, theater voorstellingen, workshops, (mini)festivals, laboratoria en werkplaatsvormen te organiseren.


Het idee is om inspirerende tijdelijke woon- en werkplekken realiseren waar artistieke personen uit verschillende disciplines kunnen experimenteren, elkaar ontmoeten en inspireren. Vooral nieuwe, niet-alledaagse ideeën van beginnende, jonge kunstenaars of studenten worden aangemoedigd.

Het gebruik van de ruimte

De beschikbare ruimte, zowel binnen als buiten wordt volledig ingezet. Naast één vast atelier zijn ruimtes beschikbaar voor projectmatig gebruik. Op het buitenterrein is ruimte voor kunst in de openbare ruimte. De invulling van de plekken is flexibel. Te denken valt aan ruimtes die te gebruiken zijn als artist in residence, arthouse vakantiewoning, theaterpodium, expositie ruimte, pop-up restaurant en tijdelijke verblijf / studie plaatsen voor studenten van academies van de (bouw)kunst. Kortom een inspirerende werkplaats en artistiek laboratorium.

Activiteiten en festivals

Daarnaast zullen er met enige regelmaat activiteiten worden georganiseerd die te omschrijven zijn als ‘festival’. Het streven is om een divers publiek te bereiken, dat hierbij kennis kan maken met het Kunsterf Norg en de kunst uitingen die er plaatsvinden. Om de potentiële bezoekers naast de kunst uitingen te binden, zal er in voldoende mate aandacht zijn voor passende catering, een plezierige aankleding en ondersteunende muziek.

Alle genoemde activiteiten kunnen worden georganiseerd door de stichting zelf, maar het is nadrukkelijk de wens om hierbij samen te werken met andere personen en bestaande organisaties.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Boudewijn Jozef ’t Sas
Secretaris: Pauline Vink
Penningmeester: Jan Lukas Albert Pluis
PR & communicatie: Sanne Scheltena